Lid worden


AANMELDEN

Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met onze secretaris Wendy Hendrikx.

Stuur een brief of mail met uw gegevens naar Wendy Hendrikx, Hoekekker 15, 5541 DM  Reusel of naar bestuur@concordiareusel.nl

INSTRUMENT

Alle musicerende leden krijgen van de vereniging een eerste muziekinstrument in bruikleen. Instrumenten mogen alleen worden gebruikt voor studie- en verenigingsdoeleinden. Gebruik van instrumenten buiten de vereniging mag alleen met toestemming van het bestuur. Gebruik van eigen instrumenten binnen de vereniging is toegestaan na toestemming van het bestuur. De vereniging is hiervoor niet verplicht een vergoeding af te dragen.  

OPLEIDING

Een goede opleiding is belangrijk als basis voor de toekomst. Muziek maken is niet alleen het kunnen lezen van noten en het bespelen van een instrument. Het gaat ook om de techniek van goed ademhalen, het gebruiken van je ademsteun en het ontwikkelen van je (muzikale) gehoor.

Als U een instrument wilt leren bespelen kan dat bij een leraar die aangemeld is bij de gemeente. Zo komt u in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. Als u verder vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur van Concordia. Zij beantwoorden graag uw vragen.

OPLEIDINGSTRAJECT BLAASMUZIEK:
1. Kiezen van een instrument. Stichting Mooj organiseert carouseldagen waar verschillend instrumenten uitgeprobeert kunnen worden of kan altijd van advies zijn.  grensdorpen.nl/pagina/mooj
2. Aanmelden als lid bij Concordia. U krijgt dan een instrument van de vereniging. bestuur@concordiareusel.nl
3. Aanmelden voor muziekles bij 1 van de leraren die aangemeld zijn bij de gemeente. www.reuseldemierden.nl/erkendedocenten?origin=/gecertificeerde-docenten-voor-muzikale-of-culturele-vorming
4.   Subsidie aanvragen bij de gemeente tussen 1-1 en 1-6 nadat gestart is met de muziekles www.reuseldemierden.nl/subsidie-voor-muzikale-en-culturele-vorming
5. Na enige tijd kunt u gaan samenspelen met anderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben om het plezier van samenspel te ervaren. Hiervoor kunt u weer bij stichting Mooj terecht.
6.   Na het behalen van het B diploma stroomt men door naar de harmonie.


OPLEIDINGSTRAJECT SLAGWERK:
1.  Het volgen van de Muzikale Verkenning 2 is niet absoluut noodzakelijk, maar wel wenselijk om noten te kunnen lezen voordat   
   je met de opleiding begint voor diploma A.
2.  Je begint met een plankje. Zodra je een trom hebt en je bent hiermee een beetje handig, dan kun je eventueel doorstromen
     naar de jeugdslagwerkgroep of het jeugdorkest.
3.  Na het behalen van het B-diploma, en je hebt de juiste capaciteiten, kun je doorgaan naar de Slagwerkgroep.

Alle opleidingen via de muziekschool of via Concordia zijn volgens het raamleerplan van den KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen).