Jeugd Blazers

In het verleden had Concordia 2 jeugdorkesten. Het jeugdorkest werd opgericht in de jaren 70 en toekomstmuziek in de jaren 90.

In 2008 werd besloten het jeugdorkest samen te voegen met de andere jeugdorkesten in de gemeente. Het orkest ging Locos heten en werd verzorgd door Stichting Pulz (muziekschool). Enkele jaren later werd besloten ook toekomstmuziek onder te brengen bij Pulz.

Helaas ging Pulz in 2014 failliet. Hierdoor viel de organisatie van het samenspel, het voortbestaan van de jeugdorkesten, de begeleiding van leerlingen, basisschool projecten, voorspeelavonden en de afstemming tussen muziekschool en verenigingen weg.

Door de oprichting van Stichting MOOJ (vanuit de samenwerking van de drie muziekverenigingen van Reusel-De Mierden) zijn de twee samenspelorkesten (Locos en Toekomstmuziek) behouden gebleven.

Helaas heeft stichting mooj in 2020 moeten besluiten Locos tijdelijk te stoppen vanwege het geringe aantal leerlingen en toekomstmuziek is in 2022 gestopt om dezelfde reden.

Stichting Mooj is vervolgens aan de gang gegaan om de oorzaak van het ledentekort aan te pakken, namelijk het gebrek aan muziekles op de scholen waardoor er te weinig kinderen in aanraking komen met muziek. Gelukkig stond de politiek hier zeker voor open en kan er in 2023 gestart worden met muziekonderwijs in alle klassen van alle scholen in onze gemeente. Stichting Mooj en Concordia zullen hier hun medewerking aan verlenen en hopelijk kunnen we op korte termijn de eerste jeugdorkesten weer terug opstarten.