Muziekvereniging Concordia Reusel

Lid worden


AANMELDEN

Als u lid wilt worden van onze vereniging kunt u contact opnemen met onze secretaris Wendy Hendrikx.

Stuur een brief of mail met uw gegevens naar Wendy Hendrikx, Hoekekker 15, 5541 DM  Reusel of naar bestuur@concordiareusel.nl

INSTRUMENT

Alle musicerende leden krijgen van de vereniging een eerste muziekinstrument in bruikleen. Instrumenten mogen alleen worden gebruikt voor studie- en verenigingsdoeleinden. Gebruik van instrumenten buiten de vereniging mag alleen met toestemming van het bestuur. Gebruik van eigen instrumenten binnen de vereniging is toegestaan na toestemming van het bestuur. De vereniging is hiervoor niet verplicht een vergoeding af te dragen.  

OPLEIDING

Een goede opleiding is belangrijk als basis voor de toekomst. Muziek maken is niet alleen het kunnen lezen van noten en het bespelen van een instrument. Het gaat ook om de techniek van goed ademhalen, het gebruiken van je ademsteun en het ontwikkelen van je (muzikale) gehoor. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en wordt deze ingevuld door professionele docenten. De lessen worden meestal in Reusel gegeven en de kosten vallen echt mee. De vereniging heeft een aangepaste contributie voor jeugd. Voor de contributie krijg je een muziekinstrument in bruikleen, bladmuziek en een uniform.

Als U een instrument wilt leren bespelen kan dat bij de muziekopleiding van onze vereniging of bij de Muziekschool Hilvarenbeek. Er zijn verschillende instrumenten waarvoor U zich kunt opgeven. U kunt voor vragen en aanmeldingen terecht bij: Secretaris Daniëlle van Gompel.

OPLEIDINGSTRAJECT BLAASMUZIEK:
1.   Aanmelden voor AMV via de muziekschool Hilvarenbeek. Duur cursus is 1 jaar.
2.   Na behalen van het AMV, instrumentkeuze maken, waarna instroming bij muziekvereniging Concordia.
3.   Aanmelden bij de muziekschool voor muziekles (vóór sluiting inschrijvingstermijn).
4.   Plaatsing bij een muziekleerkracht via de muziekschool of via Muziekvereniging Concordia.
5.   Na één jaar instrumenten muziekles instromen bij Toekomst Muziek, met ingang van het nieuw seizoen.
6.   Bij slagen voor diploma A, stroom je door naar het LOCOS.
7.   Haal je diploma B en ga je verder met studeren voor diploma C, dan stroom je door naar de harmonie.

OPLEIDINGSTRAJECT SLAGWERK:
1.  Het volgen van de Muzikale Verkenning 2 is niet absoluut noodzakelijk, maar wel wenselijk om noten te kunnen lezen voordat   
   je met de opleiding begint voor diploma A.
2.  Je begint met een plankje. Zodra je een trom hebt en je bent hiermee een beetje handig, dan kun je eventueel doorstromen
     naar de jeugdslagwerkgroep of het jeugdorkest.
3.  Na het behalen van het B-diploma, en je hebt de juiste capaciteiten, kun je doorgaan naar de Slagwerkgroep.

Alle opleidingen via de muziekschool of via Concordia zijn volgens het raamleerplan van den KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen).